Gama Zemin Sondaj Mühendislik Ltd. Şti.

Facebook İkonu Twitter İkonu Instagram İkonu linkedin

Adres

İstiklal Mah. 1. Cad. Korkut Sitesi
No: 49/1 D: 2 Menemen İzmir

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:30 Hafta İçi
09:00 - 16:00 Cumartesi

LABORATUVAR VE ARAZİ DENEYLERİ

Zemin Mekaniği Deneyleri

 • Su içeriği TS 1900-1
 • Likit Limit TS 1900-2B,3
 • Plastik Limit TS 1900-2B,3
 • Elek Analizi (yaş metot) TS 1900-6A
 • Özgül Ağırlık TS 1900-5A
 • Birim ağırlık TS 1900-5A
 • Hidrometre TS 1900-6A
 • Direk kesme deneyi TS 1900-15
 • Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) TS 1900-15
 • Serbest Basınç Deneyi TS 1900-13
 • Konsolidasyon Deneyi (Şişme Basıncı ve Yüzdesi Dahil) TS 1900-12
 • Standart Proktor Deneyi TS 1900-7
 • Modifiye Proktor Deneyi TS 1900-8
 • Yaş CBR Deneyi TS 1900-11
 • Kuru CBR Deneyi TS 1900-11
 • Zemin Sınıflaması TS 1500

Kaya Mekaniği Deneyleri

 • Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS-699
 • Kayada Nokta Yükleme Deneyi ASTM-5731
 • Tabii Birim Hacim Ağırlık
 • Kayada Elastik Modül Ve Poisson Oranı Tayini
 • Petrografik Analiz

Geçirimsiz Malzeme Deneyleri

 • Elek Analizi (Kuru Metot) TS 3530
 • Likit Limit TS 1900-2B,3
 • Plastik Limit TS 1900-2B,3
 • Hidrometre Deneyi TS 1900-6A
 • Standart Proktor Deneyi TS 1900-7
 • Permeabilite Deneyi BS 1377
 • İğne Deliği ve Dağılma Deneyleri
 • Organik Madde Tayini
 • Sıkıştırılmış Numunede Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) TS 1900-15
 • Sıkıştırılmış Numunede Konsolidasyon Deneyi
  (Şişme Basıncı ve Yüzdesi Dahil) TS 1900-12

Kaya Malzeme Deneyleri

 • Na2SO4 veya Mg2SO4 Don Deneyi TS 3655
 • Los Angeles Aşınma Deneyi (100-500-1000 devir) TS 3694
 • Don Sonu Basınç Dayanımı Deneyi
 • Su emme-Özgül Ağırlık-Görünür Porozite TS 706
 • Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS 699
 • Petrografik Analiz (İnce kesit yöntemiyle, Kalitatif ve Kantitatif tanımlamalar)

Geçirimli - Yarı Geçirimli Malzeme Deneyleri

 • İri Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706
 • İnce Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706
 • İri Agregada Elek Analizi TS 3530
 • İnce Agregada Elek Analizi TS 3530
 • İri Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529
 • İnce Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529
 • Kil Topakları Tayini (Çakılda-Kumda ayrı ayrı) ASTM-C 142
 • İnce Agregada Organik Madde (%3’lük NaOH ile)
  (Kum ve Çakıldan her biri için) ASTM-C 40
 • No 200 den geçen % (Kumda) TS 3527

Arazi Deneyleri

 • Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
 • Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)
 • Kanatlı Kesici – Veyn Deneyi
 • Pressiyometre Deneyi
 • Sızma Deneyi ( Permeabilite)
 • Basınçlı Su Testi (Lugeon)
 • Plaka Yükleme Deneyi
 • Yerinde Sıkışma Deneyleri (Kum Konisi-Nükleer Metod)