Gama Zemin Sondaj Mühendislik Ltd. Şti.

Facebook İkonu Twitter İkonu Instagram İkonu linkedin

Adres

İstiklal Mah. 1. Cad. Korkut Sitesi
No: 49/1 D: 2 Menemen İzmir

Çalışma Saatleri

09:00 - 18:30 Hafta İçi
09:00 - 16:00 Cumartesi

ETÜT HİZMETLERİ

Jeolojik - Jeoteknik Etüt Çalışmaları

 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
 • İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini
 • Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenajı
 • İçme Suyu Arıtma Tesisleri
 • Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Ulaşım Yolu Güzergahları

Bina ve Bina Türü Yapılarda Temel Zemin Etüt Çalışmaları

 • Betonarme Bina ve Yapılar
 • Ulaşım Yapıları
 • Çelik Konstrüksiyon Yapıları
 • Sanayi Yapıları
 • Toplu Konutlar
 • Turizm Tesisleri
 • Sağlık Tesisleri
 • Askeri Yapılar
 • Spor Yapıları

İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Çalışmaları

 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Mevzi İmar Planı
 • Köy Yerleşme Planı

Jeofizik Etüt Çalışmaları

 • Sismik MASW, MAM, SASW, UMASW
 • Sismik Yansıma ve Kırılma
 • Yerçekimi
 • GPR
 • Elektriksel Yöntemler
 • Jeofizik Kuyu Logu
 • Elektromanyetik
 • Manyetik

Maden Arama Etüt Çalışmaları

 • Jeolojik Modellemeler
 • Fizibilite ve Ön Fizibilite Çalışmaları
 • Maden Üretim Planlamaları

Hidrolojik - Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları

 • Yeraltı Suyunun Geliştirilmesi
 • Yeraltı Suyunun İşletilmesi
 • Hidrojeolojik Saha Değerlendirmeleri
 • Zemin Nemi ve Yeraltı Suyu Beslenimi
 • Yeraltı Suyu Modellemeleri